ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Tηλέφωνο Επικοινωνίας    +30.6908270341  Εmail     info@annadimou.com

 ΑΤΟΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

 

Η συμβουλευτική είναι μία μορφή ψυχοθεραπείας, η οποία βασίζεται, κυρίως, στις θεωρίες προσωπικότητας. Η κυριότερη θεωρία από την οποία έχει επηρεαστεί είναι η προσωποκεντρική θεωρία του Carl Rogers, ο οποίος θεωρείται ο ‘πατέρας’ της συμβουλευτικής.ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Βασικό της χαρακτηριστικό είναι η ανάπτυξη μιας συνεργατικής σχέσης μεταξύ του σύμβουλου και του ανθρώπου που τον επισκέπτεται. Η σχέση αυτή είναι εξέχουσας σημασίας. Ο συμβουλευόμενος θα πρέπει να νιώσει άνετα με τον σύμβουλο, ώστε να “χτιστεί” μια βαθιά θεραπευτική σχέση που να στηρίζεται στην εμπιστοσύνη.

Επιπλέον,με πλήρη εχεμύθεια, στην σχέση αυτή εξετάζονται τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τον ενδιαφερόμενο, διερευνώνται όλοι οι παράγοντες που συμβάλλουν σ’ αυτά και διαπιστώνονται οι εσωτερικές και εξωτερικές δυσκολίες, αλλά και οι δυνατότητες που υπάρχουν. Απώτερος στόχος είναι η προαγωγή της ψυχικής υγείας του ενδιαφερόμενου, η ανάπτυξη των ικανοτήτων του, η βελτίωση των σχέσεων του και η καλύτερη λειτουργικότητα και εξέλιξή του τόσο σε προσωπικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Οι βασικότερες δεξιότητες που είναι σημαντικό να χαρακτηρίζουν τον σύμβουλο είναι η ενσυναίσθηση, η άνευ όρων αποδοχή του συμβουλευομένου και η αυθεντικότητα. Ο όρος “ενσυναίσθηση” αναφέρεται στην ικανότητα του συμβούλου να κατανοεί τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις εμπειρίες του πελάτη. Η άνευ όρων αποδοχή υποδηλώνει ότι ο σύμβουλος οφείλει να είναι απεριόριστα δεκτικός και θετικά προκείμενος απέναντι στον πελάτη του. Ενώ, η αυθεντικότητα σημαίνει ότι ο σύμβουλος οφείλει να φέρεται φυσικά κι αβίαστα, να είναι ο εαυτός του και να μην χρησιμοποιεί κανενός είδους προσωπείο. Τέλος, βασικά γνωρίσματα του συμβούλου θεωρούνται η αυτογνωσία, το ενδιαφέρον του για τον συνάνθρωπο, η αποδοχή του εαυτού του, αλλά κυρίως, ο σεβασμός προς τις ιδιαιτερότητες του κάθε ανθρώπου.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Αρκετές έρευνες έχουν καταδείξει ότι η ομαδική ψυχοθεραπεία είναι μια πολύ αποτελεσματική μέθοδος θεραπείας. Παρέχει ουσιαστικά οφέλη -τουλάχιστον- ισότιμα με αυτά της ατομικής ψυχοθεραπείας. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχει αποδειχθεί ότι βοηθάει σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι η ατομική, ιδίως, όταν κάποιος από τους κυριότερους στόχους της θεραπείας είναι η κοινωνική υποστήριξη και η μάθηση γύρω από τις διαπροσωπικές σχέσεις.

Παρόλα αυτά, αν και είναι πολύ υποστηρικτική ως μέθοδος, είναι, όμως, πιθανό να προκαλέσει στρες στους συμμετέχοντές της.

Οι βασικοί στόχοι της ομαδικής συμβουλευτικής αποτελούν οι εξής:ΟΜΑΔΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

  • να προσφέρει στον άνθρωπο μια στήριξη, αλλά και την απαραίτητη ανατροφοδότηση.
  • να καλυτερεύσει τις διαπροσωπικές σχέσεις και την επικοινωνία.
  • να πειραματιστεί με καινούριες διαπροσωπικές συμπεριφορές.
  • να εκδηλώσει τα συναισθήματα με ειλικρίνεια και αμεσότητανα εκδηλώσει τα συναισθήματα με ειλικρίνεια και αμεσότητα.
  • να κατανοήσει και να συνειδητοποιήσει τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές, παρατηρώντας τα μοτίβα σχέσεων που δημιουργούνται μέσα κι έξω από την ομάδα.
  • να αποκτήσει ενσυναίσθηση, δηλαδή να μπορεί να κατανοεί τα συναισθήματα και τις σκέψεις των άλλων ανθρώπων
  • να αποκτήσει αυτοεκτίμηση κι αυτοπεποίθηση
  • να καταφέρει να επιτύχει μια προσωπική αλλαγή μέσα στην ομάδα με την πεποίθηση ότι θα μεταφέρει αυτή την γνώση στην ζωή του, έξω από την ομάδα.

Επιπλέον, η εχεμύθεια και ο σεβασμός αναμένεται από όλα τα μέλη της ομάδας κι ασφαλώς από τον συντονιστή-θεραπευτή. Ο ρόλος του αφορά, κυρίως, στο να διευκολύνει την συμμετοχή των μελών κι όχι στο να κατευθύνει ή να διδάξει. Πολλές φορές, μέσα στην ομάδα τα μέλη, ίσως, αντιληφθούν ότι η συνεισφορά των άλλων μελών είναι το ίδιο ή σημαντικότερη από τα σχόλια του συντονιστή.

Τέλος, επειδή η ομαδική ψυχοθεραπεία ,  συνήθως, δεν εμφανίζει άμεσο όφελος για τα μέλη της, καλό θα ήταν να υπάρχει κάποια δέσμευση και να συμμετέχουν στην ομάδα για τουλάχιστον δώδεκα συνεδρίες

©Copyright 2015 Ψυχοσύνθεση-Άννα Δήμου  | All Rights Reserved

ChatClick here to chat!+
Skip to toolbar