ΑΤΟΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Tηλέφωνο Επικοινωνίας    +30.6908270341  Εmail     info@annadimou.com

ΑΤΟΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ


Η συμβουλευτική είναι μία μορφή ψυχοθεραπείας, η οποία βασίζεται, κυρίως, στις θεωρίες προσωπικότητας. Η κυριότερη θεωρία από την οποία έχει επηρεαστεί είναι η προσΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗωποκεντρική θεωρία του Carl Rogers, ο οποίος θεωρείται ο ‘πατέρας’ της συμβουλευτικής.

Βασικό της χαρακτηριστικό είναι η ανάπτυξη μιας συνεργατικής σχέσης μεταξύ του σύμβουλου και του ανθρώπου που τον επισκέπτεται. Η σχέση αυτή είναι εξέχουσας σημασίας. Ο συμβουλευόμενος θα πρέπει να νιώσει άνετα με τον σύμβουλο, ώστε να ”χτιστεί” μια βαθιά θεραπευτική σχέση που να στηρίζεται στην εμπιστοσύνη.

Επιπλέον,με πλήρη εχεμύθεια, στην σχέση αυτή εξετάζονται τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τον ενδιαφερόμενο, διερευνώνται όλοι οι παράγοντες που συμβάλλουν σ’ αυτά και διαπιστώνονται οι εσωτερικές και εξωτερικές δυσκολίες, αλλά και οι δυνατότητες που υπάρχουν. Απώτερος στόχος είναι η προαγωγή της ψυχικής υγείας του ενδιαφερόμενου, η ανάπτυξη των ικανοτήτων του, η βελτίωση των σχέσεων του και η καλύτερη λειτουργικότητα και εξέλιξή του τόσο σε προσωπικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Οι βασικότερες δεξιότητες που είναι σημαντικό να χαρακτηρίζουν τον σύμβουλο είναι η ενσυναίσθηση, η άνευ όρων αποδοχή του συμβουλευομένου και η αυθεντικότητα. Ο όρος ”ενσυναίσθηση” αναφέρεται στην ικανότητα του συμβούλου να κατανοεί τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις εμπειρίες του πελάτη. Η άνευ όρων αποδοχή υποδηλώνει ότι ο σύμβουλος οφείλει να είναι απεριόριστα δεκτικός και θετικά προκείμενος απέναντι στον πελάτη του. Ενώ η αυθεντικότητα σημαίνει ότι ο σύμβουλος οφείλει να φέρεται φυσικά κι αβίαστα, να είναι ο εαυτός του και να μην χρησιμοποιεί κανενός είδους προσωπείο. Τέλος, βασικά γνωρίσματα του συμβούλου θεωρούνται η αυτογνωσία, το ενδιαφέρον του για τον συνάνθρωπο, η αποδοχή του εαυτού του, αλλά κυρίως, ο σεβασμός προς τις ιδιαιτερότητες του κάθε ανθρώπου.

©Copyright 2015 Ψυχοσύνθεση-Άννα Δήμου  | All Rights Reserved

ChatClick here to chat!+
Skip to toolbar